เกียรติบัตรและใบรับรอง

เกียรติประวัติกลุ่ม

1、Guangxi-Famous-Brand-Products-Guoxu-Group-Fiberboard-particle-board-Guangxi-Quality-Supervision-Bureau2017-8
2、Guangxi-famous-trademark---Summit-Artificial-Board-Co
3、Guoxu-Gaolin-brand-top-1-particle-board-CTWPDA-2019-5
4、Guoxu-Gaolin-brand-top-1-particle-board-CTWPDA-2020-9-28
5、Guoxu-Gaolin-brand-top-1-particle-board-CTWPDA-2021-7-28
6、Guoxu-Gaolin-brand-top-ten-fiberboard-CTWPDA-2019-5
7、Guoxu-Gaolin-brand-top-ten-fiberboard-CTWPDA-2020-9-28
8、Guoxu-Gaolin-brand-top-ten-fiberboard-CTWPDA-2021-7-28
9、Guoxu-Group-Gaolin-Brand-China-National-Brand-of-Panel-2018-5-30
10 ใบรับรอง
13、National-Innovation-Alliance-for-Formaldehyde-Free-Manufactured-Panels-Launch-Unit-National-Forestry-and-Grass-Bureau-2019-5
14,-Top-10-fiberboard-enterprises-Guangxi-Forest-Industry-Association-2018
11、Huafeng-Group-Boutique-man-made-board-China-Forest-Industry-Association2016-9-24
12、Senkaku-Group-Fiberboard,-particle-board,-plywood-key-recommended-products-Guangxi-Forestry-and-Grass-Industry-Association-2021-12

ใบรับรอง

แป้ง
cer02
cer03
cer04
cer05
cer06
ซีเอฟซี
cre01
อีป้า
f4